PN-EN 420+A1:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 21420:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania ogólne i odpowiednie procedury badawcze dotyczące projektowania i konstrukcji rękawic, odporności materiałów rękawicy na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania i skuteczności, znakowania i informacji dostarczanych przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych. UWAGA: Norma może być również stosowana w odniesieniu do ochraniaczy ramion i rękawic trwale połączonych z obudowami bezpieczeństwa. Niniejsza norma europejska nie dotyczy właściwości ochronnych rękawic i dlatego nie powinna być stosowana jako osobna norma lecz tylko łącznie z odpowiednimi przedmiotowymi normami europejskimi. Niepełną listę tych norm podano w bibliografii

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 420+A1:2012 - wersja polska
Tytuł Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań
Data publikacji 27-08-2012
Data wycofania 08-09-2020
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 420:2003+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 420+A1:2010 - wersja angielska
ICS 13.340.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 21420:2020-09 - wersja angielska, PN-EN ISO 21420:2020-09 - wersja polska