PN-EN 14683+AC:2019-09 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Maski medyczne -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania konstrukcyjne, projektowe, wymagania skuteczności oraz metody badań masek medycznych przeznaczonych do ograniczania przenoszenia czynników zakaźnych z personelu na pacjentów podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych o podobnych wymaganiach. Maska medyczna z odpowiednią barierą mikrobiologiczną może być również skuteczna w zmniejszaniu emisji czynników zakaźnych z nosa i ust nosiciela bezobjawowego lub pacjenta z objawami klinicznymi.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do masek przeznaczonych wyłącznie do ochrony osobistej personelu.
UWAGA 1 Dostępne są normy dotyczące masek stosowanych jako sprzęt indywidualnej ochrony układu oddechowego.
UWAGA 2 Załącznik A zawiera informacje dla użytkowników masek medycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14683+AC:2019-09 - wersja polska
Tytuł Maski medyczne -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 21-08-2020
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 22, Odzieżownictwa
Wprowadza EN 14683:2019+AC:2019 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 14683:2019-05 - wersja angielska
ICS 11.140