PN-A-86503:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86503:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Jaja spożywcze

Zakres

Norma dotyczy jaj świeżych i chłodniczych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia oraz do przetwórstwa. Określono wymagania dla trzech klas jakości jaj świeżych i dwóch klas jakości jaj chłodniczych. Wymagania jakościowe podano w tabeli. Ocenia się sześć cech pięciu klas jakościowych jaj i wielkość komory powietrznej, wygląd skorupy, białka, żółtka, obecność ciał obcych, smak i zapach treści jaja. Tabela podaje też procentowe tolerancje dotyczące obecności jaj niższej klasy jakości i uszkodzonych. Podano również wymagania wagowe i ich tolerancje. Ustalono wymagania dotyczące znakowania, pakowania, przechowywania i transportu jaj. Oceny jakości dokonuje się organoleptycznie

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86503:1985 - wersja polska
Tytuł Jaja spożywcze
Data publikacji 04-05-1985
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-86503:1970 - wersja polska
ICS 67.120.20
Zastąpiona przez PN-A-86503:1998 - wersja polska