PN-A-86503:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Produkty drobiarskie -- Jaja spożywcze

Zakres

Norma obejmuje jaja kurze w skorupach przeznaczone do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa spożywczego. Podano jedną definicję, podział i wymagania klas jakości A, B i C, wymagania wagowe, pobieranie próbek oraz metody badań. Ustalono również znakowanie jaj, etykietowanie opakowań, warunki przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86503:1998 - wersja polska
Tytuł Produkty drobiarskie -- Jaja spożywcze
Data publikacji 12-11-1998
Data wycofania 08-03-2005
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-86503:1985 - wersja polska
ICS 67.120.20
Elementy dodatkowe PN-A-86503:1998/Az1:2002P