PN-EN ISO 15213-1:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Clostridium spp. -- Część 1: Oznaczanie liczby Clostridium spp. redukujących siarczany(IV) metodą liczenia kolonii

Zakres

Niniejszy dokument określa sposób oznaczania liczby beztlenowców redukujących siarczany(IV) oraz bakterii z rodzaju Clostridium spp. redukujących siarczany(IV) metodą liczenia kolonii. Norma ma zastosowanie do:
— produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
— produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt;
— próbek środowiskowych w obszarze produkcji żywności i pasz, obrotu oraz
— próbek pochodzących z etapu produkcji pierwotnej.

UWAGA Metoda ta została zwalidowana w badaniu międzylaboratoryjnym dla następujących kategorii żywności:
— produkty mięsne gotowe do spożycia, gotowe do odgrzania;
— jaja i produkty jajeczne (pochodne);
— przetworzone owoce i warzywa;
— preparaty do początkowego żywienia niemowląt i płatki zbożowe dla niemowląt;
— żywność wieloskładnikowa lub składniki posiłków.
Została również zwalidowana dla innych kategorii produktów tj.:
— karma dla zwierząt domowych i pasza dla zwierząt;
— próbki środowiskowe (pobrane ze środowiska produkcji żywności lub pasz).

Niniejsza metoda została zwalidowana dla co najmniej pięciu kategorii żywności, dlatego też ma ona zastosowanie do szerokiej gamy produktów spożywczych. Szczegółowe informacje na temat walidacji znajdują się w Rozdziale 11 i Załączniku C. Ze względu na to, że metoda ta nie jest powszechnie stosowana w przypadku próbek pochodzących z etapu produkcji pierwotnej, ta kategoria nie została uwzględniona w badaniach walidacyjnych. W związku z tym, nie uzyskano odpowiednich wartości parametrów walidacyjnych dla tej kategorii.

Niniejsza metoda horyzontalna została pierwotnie opracowana do badania wszystkich próbek należących do łańcucha żywnościowego. Na podstawie informacji dostępnych w momencie publikacji niniejszego dokumentu uważa się, że ta metoda jest w pełni odpowiednia do badania wszystkich próbek należących do łańcucha żywnościowego. Jednak ze względu na dużą różnorodność produktów w łańcuchu żywnościowym możliwe jest, że niniejsza metoda horyzontalna nie jest odpowiednia w każdym szczególe dla wszystkich produktów. Niemniej jednak oczekuje się, że wymagane modyfikacje zostaną zminimalizowane tak, aby nie powodowały znacznego odchylenia od przedstawionej w niniejszym dokumencie metody horyzontalnej.
Przedstawiona metoda jest odpowiednia (ale nie wyłącznie) do oznaczania liczby drobnoustrojów w próbkach badanych i opiera się na oznaczaniu co najmniej 10 kolonii na płytce. Odpowiada to poziomowi zanieczyszczenia, który powinien być wyższy niż 10 jtk/ml dla próbek płynnych lub wyższy niż 100 jtk/g dla próbek stałych.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 15213-1:2023-08/Ap1:2024-02E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Zmieniono zapisy w polu ‘Zastępuje’, dodano informację o zastąpieniach w Przedmowie krajowej
Numer PN-EN ISO 15213-1:2023-08 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Clostridium spp. -- Część 1: Oznaczanie liczby Clostridium spp. redukujących siarczany(IV) metodą liczenia kolonii
Data publikacji 08-08-2023
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 15213-1:2023 [IDT], ISO 15213-1:2023 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 15213:2005 - wersja polska
ICS 07.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 15213-1:2023-08/Ap1:2024-02E