PN-ISO 15213:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15213-1:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii redukujących siarczany(IV) rosnących w warunkach beztlenowych

Zakres

Wskazano horyzontalną metodę oznaczania liczby bakterii redukujących siarczany(IV), rosnących w warunkach beztlenowych dla produktów żywnościowych, pasz dla zwierząt i próbek środowiskowych, w obszarach związanych z produkcją żywności i w obrocie handlowym. Opisano zasadę metody, pożywki i rozcieńczalniki, aparaturę i szkło, pobieranie próbek, przygotowania próbek, sposób badania, sposób przedstawiania wyników i granice ufności. W załączniku A (normatywnym) przedstawiono schemat sposobu postępowania. Zamieszczono bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 15213:2005 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii redukujących siarczany(IV) rosnących w warunkach beztlenowych
Data publikacji 29-06-2005
Data wycofania 23-02-2024
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza ISO 15213:2003 [IDT]
Zastępuje PN-A-86034-12:1993 - wersja polska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15213-1:2023-08 - wersja angielska