PN-EN ISO 7937:2005 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby Clostridium perfringens -- Metoda liczenia kolonii

Zakres

Przedstawiono metodę płytkową oznaczania liczby Clostridium perfringens w produktach żywnościowych, w paszach dla zwierząt i w próbkach środowiskowych z obszarów związanych z produkcją i dystrybucją żywności. Podano zasadę metody, rozcieńczalniki, pożywki i odczynniki, aparaturę i szkło, pobieranie próbek, przygotowanie próbek do badań, opis badania, sposób przedstawienia wyników i sprawozdanie z badań. W załączniku A (informacyjnym) przedstawiono wyniki badań międzylaboratoryjnych dla próbek sera, dla mielonego mięsa i suszonej paszy dla zwierząt oraz dla materiałów odniesienia

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7937:2005 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby Clostridium perfringens -- Metoda liczenia kolonii
Data publikacji 18-11-2005
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 7937:2004 [IDT], ISO 7937:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7937:2005 - wersja angielska
ICS 07.100.30