PN-EN ISO 14673-1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie zawartości azotanów(V) i azotanów(III) -- Część 1: Metoda z wykorzystaniem redukcji kadmem i spektrometrii

Zakres

Opisano metodę oznaczania zawartości azotanów(V) i azotanów(III) z wykorzystaniem redukcji kadmem i spektrometrii w mleku i przetworach mlecznych. Podano zasadę metody, odczynniki, aparaturę, sposób pobierania próbek, przygotowanie próbki do badań, wykonanie oznaczania a także określono sposób obliczania i przedstawiania wyników oraz wymagania dotyczące precyzji pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 14673-1:2004/Ap1:2007P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14673-1:2004 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie zawartości azotanów(V) i azotanów(III) -- Część 1: Metoda z wykorzystaniem redukcji kadmem i spektrometrii
Data publikacji 01-12-2004
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza EN ISO 14673-1:2004 [IDT], ISO 14673-1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14673-1:2004 - wersja angielska
ICS 67.100.01
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 14673-1:2004/Ap1:2007P