PKN-CEN/TR 16435:2014-06 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Komponowanie związków tlenowych zgodnie z aktualnymi wymaganiami EN 228

Zakres

Niniejszy Raport Techniczny zawiera informacje przeznaczone dla osób zajmujących się komponowaniem paliw i dotyczące wszystkich skutków komponowania do nich związków tlenowych w tym alkoholi w celu spełnienia prawnie wyznaczonych wartości granicznych wprowadzonych w ramach znowelizowanej Dyrektywy Jakości Paliw i w celu spełnienia wymagań EN 228 dla benzyny bezołowiowej.

Niniejszy Raport Techniczny jest publikowany jako informacja dodatkowa.

UWAGA Dla celów niniejszego Raportu Technicznego terminy „% (m/m)” i “% (V/V)” oznaczają odpowiednio ułamek masowy , µ, i ułamek objętościowy, φ.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TR 16435:2014-06 - wersja polska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Komponowanie związków tlenowych zgodnie z aktualnymi wymaganiami EN 228
Data publikacji 03-06-2014
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza CEN/TR 16435:2012 [IDT]
ICS 91.100.01