PN-EN ISO 7932:2005 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus -- Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C

Zakres

Przedstawiono metodę płytkową oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus z zastosowaniem metody płytkowej w temperaturze 30 stopni C w produktach żywnościowych, w paszach dla zwierząt i w próbkach środowiskowych z obszarów związanych z produkcją i dystrybucją żywności. Podano zasadę metody, płynne rozcieńczalniki, pożywki i odczynniki, aparaturę i szkło, pobieranie próbek, przygotowanie próbek do badań, opis badania, sposób przedstawienia wyników i sprawozdanie z badań. Zamieszczono 2 załączniki i bibliografię. W załączniku A (normatywnym) przedstawiono pewność przedziałów dla szacowania małej liczby kolonii. W załączniku B (informacyjnym) przedstawiono wyniki badań międzylaboratoryjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7932:2005 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus -- Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C
Data publikacji 16-12-2005
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 7932:2004 [IDT], ISO 7932:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7932:2005 - wersja angielska, PN-A-86034-14:1993 - wersja polska
ICS 07.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 7932:2005/A1:2020-09F, PN-EN ISO 7932:2005/A1:2020-09E