PN-A-86034-14:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7932:2005 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Bacillus cereus - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 30 stopni C

Zakres

Metoda polega na posiewie określonej ilości próbki na powierzchni selektywnej pożywki agarowej, inkubacji w temperaturze 30 stopni C przez 18-48 h w warunkach tlenowych, policzeniu charakterystycznych kolonii, wykonaniu testów potwierdzających i obliczeniu liczby Bacillus cereus w 1 ml lub 1 g próbki. Do testów potwierdzających zaliczane są: fermentacja glukozy, reakcja Voges-Proskauera, redukcja azotanów do azotynów. Norma zawiera sposób przygotowania pożywek i ich skład, sposób obliczania wyników oraz tablice interpretacji testów

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86034-14:1993 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Bacillus cereus - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 30 stopni C
Data publikacji 26-08-1993
Data wycofania 16-12-2005
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86031:1977 - wersja polska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 7932:2005 - wersja polska