PN-ISO 15214:2002 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej -- Metoda płytkowa w temperaturze 30 stopni C

Zakres

Opisano horyzontalną metodę oznaczania liczby żywych mezofilnych bakterii kwasu mlekowego w żywności i w paszach. Zamieszczono definicję mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej. Podano zasadę metody, pożywki, rozcieńczalniki, aparaturę i szkło, procedurę pobierania próbek, sposób badania i identyfikacji oraz sposób oceny wyników. Metoda oznaczania polega na liczeniu kolonii na stałych pożywkach, po inkubacji w temperaturze 30 stopni C przez 72 h. W załączniku A (informacyjnym) podano bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 15214:2002 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej -- Metoda płytkowa w temperaturze 30 stopni C
Data publikacji 12-08-2002
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza ISO 15214:1998 [IDT]
ICS 07.100.30