PN-Z-02009-04:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 140:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Części twarzowe -- Metoda wyznaczania ograniczenia pola widzenia i kąta widzenia na modelu głowy

Zakres

Metoda jest stosowana w badaniach laboratoryjnych części twarzowej albo kompletnego lub skompletowanego sprzętu indywidualnej ochrony dróg oddechowych. Podano dziewięć określeń, aparaturę i przyrządy, przygotowanie stanowiska do pomiarów, wyznaczanie ograniczonego pola widzenia i kąta widzenia, obliczanie wyniku i wynik badania

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02009-04:1986 - wersja polska
Tytuł Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Części twarzowe -- Metoda wyznaczania ograniczenia pola widzenia i kąta widzenia na modelu głowy
Data publikacji 29-09-1986
Data wycofania 31-12-2002
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 140:2001 - wersja polska