PN-EN 136:2001 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Maski -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Określono minimalne wymagania dotyczące masek przeznaczonych dla sprzętu ochrony układu oddechowego. Nie ujęto masek stosowanych przy aparatach do nurkowania. Opisano badania laboratoryjne i eksploatacyjne, umożliwiające ocenę zgodności z wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 136:2001/AC:2004P
View FilePN-EN 136:2001/Ap1:2003P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 136:2001 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Maski -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 23-07-2001
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 136:1998 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-Z-02009-03:1986 - wersja polska, PN-Z-02001:1975 - wersja polska, PN-Z-02009-05:1990 - wersja polska, PN-Z-02002:1977 - wersja polska, PN-Z-02003:1979 - wersja polska, PN-EN 136-10:1998 - wersja polska, PN-EN 136:1993 - wersja polska
ICS 13.340.30
Elementy dodatkowe PN-EN 136:2001/AC:2004P, PN-EN 136:2001/Ap1:2003P