PN-Z-02009-05:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 136:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Części twarzowe -- Metoda wyznaczania nominalnego wskaźnika ochrony

Zakres

Norma jest stosowana przy ocenie, doborze sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz przy opracowywaniu dokumentacji technicznej, katalogów i informatorów. Metoda polega na pobieraniu próbek powietrza spod części twarzowej respiratora, założonej na twarz osoby testującej, oznaczaniu zawartości substancji testowej, obliczeniu nominalnego wskaźnika ochrony. Podano określenia, aparaturę, wybór osób testujących, wyznaczenie nominalnego wskaźnika ochrony przeciwgazowej, wyznaczenie nominalnego wskaźnika ochrony przed aerozolami, obliczanie wyników, wynik końcowy pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02009-05:1990 - wersja polska
Tytuł Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Części twarzowe -- Metoda wyznaczania nominalnego wskaźnika ochrony
Data publikacji 31-12-1990
Data wycofania 31-12-2002
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 136:2001 - wersja polska