PN-EN 61000-4-13:2007 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-13: Metody badań i pomiarów -- Harmoniczne i interharmoniczne wraz z sygnałami sieciowymi w przyłączu zasilającym prądu przemiennego -- Badania odporności na zaburzenia małej częstotliwości

Zakres

Podano sposób oceny odporności funkcjonalnej urządzeń elektrycznych i elektronicznych o prądzie znamionowym mniejszym lub równym 16 A na fazę na częstotliwościach zaburzeń do 2 kHz (w przypadku sieci 50 Hz) oraz do 2,4 kHz (w przypadku sieci 60 Hz) poddanych działaniu harmonicznych lub interharmonicznych oraz częstotliwości sygnalizacji w sieciach zasilających. Podano definicje ośmiu terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-13:2007 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-13: Metody badań i pomiarów -- Harmoniczne i interharmoniczne wraz z sygnałami sieciowymi w przyłączu zasilającym prądu przemiennego -- Badania odporności na zaburzenia małej częstotliwości
Data publikacji 23-01-2007
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-13:2002 [IDT], IEC 61000-4-13:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-13:2003 - wersja angielska
ICS 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-4-13:2007/A2:2016-05E, PN-EN 61000-4-13:2007/A1:2010P, PN-EN 61000-4-13:2007/A1:2010E