PN-EN 61000-4-14:2002 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-14: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na wahania napięcia

Zakres

Normą objęto urządzenia elektryczne i/lub elektroniczne o znamionowym fazowym prądzie zasilania do 16 A. Ustalono odniesienia do oceny odporności urządzeń elektrycznych i/lub elektronicznych, narażonych na dodatnie lub ujemne wahania napięcia o małej amplitudzie. Uwzględniono tylko zjawiska przewodzone, włączając badanie odporności urządzeń przyłączonych do publicznych i przemysłowych sieci zasilających. Podano dwa terminy oraz ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-14:2002 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-14: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na wahania napięcia
Data publikacji 28-01-2002
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-14:1999 [IDT], IEC 61000-4-14:1999 [IDT]
ICS 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-4-14:2002/A1:2005E, PN-EN 61000-4-14:2002/A1:2006P, PN-EN 61000-4-14:2002/A2:2010E