PN-EN 1926:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie

Zakres

Określono metodę oznaczania jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie kamieni naturalnych. Określono aparaturę, przygotowanie próbek do badania, sposób przedstawienia wyników oraz sprawozdanie z badania. W załącznikach podano oznaczanie wytrzymałości na ściskanie kamienia do robót inżynieryjnych, oznaczanie wskaźnika wytrzymałości kamienia naturalnego przy obciążeniu punktowym, statystyczne obliczanie wyników badania

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1926:2007 - wersja angielska
Tytuł Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie
Data publikacji 09-03-2007
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1926:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1926:2001 - wersja polska
ICS 91.100.15