PN-EN 143:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 143:2004 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Filtry -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Wyszczególniono filtry stosowane jako części składowe sprzętu ochrony układu oddechowego z wyjątkiem aparatu ucieczkowego i filtrujących części twarzowych. Opisano badania laboratoryjne umożliwiające ocenę zgodności filtrów z wymaganiami. Niektóre filtry spełniające wymagania niniejszej normy mogą być również używane z innymi typami sprzętu ochrony układu oddechowego, w takim przypadku powinny być przebadane i znakowane zgodnie z odpowiednią normą

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 143:2002 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Filtry -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 16-01-2004
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 143:2000 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 143:1996 - wersja polska
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 143:2004 - wersja polska