PN-EN ISO 14046:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Zarządzanie środowiskowe -- Ślad wodny -- Zasady, wymagania i wytyczne

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano zasady, wymagania i wytyczne związane z oceną śladu wodnego wyrobów, procesów i organizacji na podstawie oceny cyklu życia (LCA).
W niniejszej Normie Międzynarodowej podano zasady, wymagania i wytyczne dotyczące wykonywania i raportowania oceny śladu wodnego, wykonywanej jako ocena samodzielna lub jako część bardziej wszechstronnej oceny środowiskowej.
W ocenie uwzględniono tylko emisje do powietrza i gleby, które wpływają na jakość wody ale nie uwzględniono wszystkich emisji do powietrza i gleby. Wynikiem oceny śladu wodnego jest pojedyncza wartość lub profil wartości wskaźnika wpływu.
Zakres niniejszej Normy Międzynarodowej obejmuje raportowanie, ale komunikowanie wyników śladu węglowego, na przykład w postaci etykiet lub deklaracji, nie jest objęte zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej.
UWAGA Specyficzne wymagania i wytyczne dla organizacji podano w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14046:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie środowiskowe -- Ślad wodny -- Zasady, wymagania i wytyczne
Data publikacji 04-04-2016
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14046:2016 [IDT], ISO 14046:2014 [IDT]
ICS 13.020.10, 13.020.60