PN-Z-04344-2:2006 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości heptanonów -- Część 2: Oznaczanie heptan-3-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par heptan-3-onu na węglu aktywnym, desorpcji związku roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie heptan-3-onu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 8,5 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04344-2:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości heptanonów -- Część 2: Oznaczanie heptan-3-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 23-08-2006
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30