PN-EN ISO 17138:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Właściwości mechaniczne kompozytów ceramicznych w temperaturze pokojowej -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metodę określania wytrzymałości na zginanie materiałów kompozytowych z osnową ceramiczną ze wzmocnieniem z włókien ciągłych, przy trzypunktowym lub czteropunktowym zginaniu w temperaturze pokojowej. Metoda ta ma zastosowanie do wszystkich kompozytów z osnową ceramiczną ze wzmocnieniem z włókien ciągłych, jednokierunkowym (1D), dwukierunkowym (2D) i trójkierunkowym xD z (2 < x ≤ 3), jak określono w CEN/TR 13233, obciążonych wzdłuż jednej głównej osi zbrojenia.
UWAGA Metoda nie jest przeznaczona do stosowania w celu uzyskania bezwzględnych wartości wytrzymałości do celów projektowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17138:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Właściwości mechaniczne kompozytów ceramicznych w temperaturze pokojowej -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie
Data publikacji 03-10-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 289, Ceramiki Technicznej
Wprowadza EN ISO 17138:2022 [IDT], ISO 17138:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 658-3:2004 - wersja polska
ICS 81.060.30