PN-EN ISO 14012:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 19011:2003 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wytyczne do auditowania środowiskowego -- Kryteria kwalifikowania auditorów środowiskowych

Zakres

Podano wytyczne dotyczące kryteriów kwalifikowania auditorów środowiskowych. Norma ma zastosowanie zarówno do kwalifikowania auditorów wewnętrznych jak i zewnętrznych. Przedstawiono zalecenia dotyczące wykształcenia i posiadanego doświadczenia oraz szkolenia auditorów. Podano jakie cechy osobiste i umiejętności powinni posiadać auditorzy i w jaki sposób powinni utrzymywać swoją fachowość. Przedstawiono również zalecenia dotyczące wyboru auditora wiodącego. W załącznikach informacyjnych przedstawiono wytyczne do oceny kwalifikacji auditorów środowiskowych oraz zalecenia dotyczące jednostki rejestrującej auditorów środowiskowych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14012:1998 - wersja polska
Tytuł Wytyczne do auditowania środowiskowego -- Kryteria kwalifikowania auditorów środowiskowych
Data publikacji 07-09-1998
Data wycofania 17-10-2003
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14012:1996 [IDT], ISO 14012:1996 [IDT]
ICS 03.100.30, 13.020.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 19011:2003 - wersja polska