PN-EN 61340-4-9:2016-11 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Elektryczność statyczna -- Część 4-9: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Odzież

Zakres

W niniejszej części IEC 61340 podano metody badań rezystancji elektrycznej odzieży przeznaczonej do ochrony przed elektrycznością statyczną. Podane metody badań można stosować do oceny odzieży zewnętrznej, która jest jednorodnie elektrycznie przewodząca albo jednorodnie rozpraszająca ładunek elektryczny lub takiej, która w warstwie powierzchniowej zawiera składniki lub elementy przewodzące bądź rozpraszające.

UWAGA Metody badań określone w niniejszej normie mogą nie być przydatne do pomiaru materiałów z ukrytymi warstwami elektroprzewodzącymi.

Za pomocą metody badania rezystancji między punktami wyznacza się rezystancję elektryczną: między dwoma rękawami, dowolnymi dwoma elementami odzieży lub dowolnymi dwoma lub wieloma połączonymi elektrycznie składnikami odzieży antyelektrostatycznej, w tym rezystancję elektryczną poprzez szwy i mankiety odzieży, w zależności od badanego przypadku.

Jako metodę alternatywną dopuszcza się zastosowanie metody badania rezystancji między rękawami, z zastosowaniem zacisków służących do zawieszania odzieży.

Odzież antyelektrostatyczną połączoną elektrycznie z użytkownikiem i zapewniającą ścieżkę upływu od ciała użytkownika do ziemi ocenia się za pomocą badania rezystancji między punktami, rezystancji od punktu na odzieży do punktu uziemienia, jak też wykonując pomiar rezystancji układu między osobą, poprzez odzież, a punktem uziemiającym zestaw odzieży.

W IEC 61340-4-6 podano metodę pomiaru rezystancji opasek, którą można stosować do pomiaru odzieży wyposażonej w mankiety, przeznaczone do pełnienia tej samej funkcji co opaski nadgarstkowe.

Badanie systemu złożonego z osoby ubranej w uziemialny zestaw odzieży antyelektrostatycznej obejmuje także przewód uziemiający połączony z punktem uziemienia odzieży.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61340-4-9:2016-11 - wersja polska
Tytuł Elektryczność statyczna -- Część 4-9: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Odzież
Data publikacji 12-01-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN 61340-4-9:2016 [IDT], IEC 61340-4-9:2016 [IDT]
ICS 17.220.20, 13.340.10