PN-EN 61340-5-1:2017-01 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza część IEC 61340 ma zastosowanie do takich czynności jak: wytwarzanie, przetwórstwo, montaż, instalowanie, pakowanie, etykietowanie, obsługa, próby, inspekcja, transport lub inne czynności związane z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami, zespołami i wyposażeniem wrażliwym na uszkodzenia przez wyładowania elektrostatyczne o napięciu większym lub równym 100 V dla modelu HBM, 200 V dla modelu CDM oraz 35 V dla izolowanych przewodników. Urządzenia czułe na wyładowania elektrostatyczne (ESDS) o mniejszej wytrzymałości napięciowej mogą wymagać dodatkowych elementów zabezpieczających lub skorygowania wartości granicznych. Procedury zastosowane dla elementów o mniejszej wytrzymałości napięciowej na ESD pozwalają nadal na deklarowanie zgodności z tą normą.

Niniejsza norma podaje wymagania dotyczące programu kontroli ESD. IEC TR 61340-5-2 dostarcza wytyczne do wdrożenia niniejszej normy.

Niniejszej normy nie stosuje się do urządzeń wybuchowych z zapłonem elektrycznym łatwopalnych cieczy, gazów i proszków.

Celem niniejszej normy jest dostarczenie administracyjnych i technicznych wymagań dotyczących ustanowienia, wdrożenia oraz prowadzenia programu kontroli ESD (określanego dalej jako “program”).

Uwaga: Izolowane przewodniki historycznie były reprezentowane przez MM.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61340-5-1:2017-01/Ap1:2019-06P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61340-5-1:2017-01 - wersja polska
Tytuł Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne
Data publikacji 27-11-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN 61340-5-1:2016 [IDT], IEC 61340-5-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61340-5-1:2009 - wersja polska
ICS 29.020, 17.200.99, 31.020
Elementy dodatkowe PN-EN 61340-5-1:2017-01/Ap1:2019-06P