PN-EN 61340-2-3:2016-11 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Elektryczność statyczna -- Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego

Zakres

W niniejszej części IEC 61340 opisano metody badań, służące do wyznaczania rezystancji i rezystywności elektrycznej materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego, których mierzona rezystancja zawiera się w zakresie od 10^4 Ω do 10^12 Ω

Uwzględniono istniejące normy IEC/ISO i inne opublikowane informacje oraz podano zalecenia i wytyczne dotyczące właściwej metody.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61340-2-3:2016-11 - wersja polska
Tytuł Elektryczność statyczna -- Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego
Data publikacji 07-12-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN 61340-2-3:2016 [IDT], IEC 61340-2-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61340-2-3:2002 - wersja polska
ICS 29.020, 17.220.99