PN-EN 61340-4-1:2006/A1:2015-07 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Elektryczność statyczna -- Część 4-1: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Rezystancja elektryczna wykładzin podłogowych i gotowych podłóg

Zakres

Zakres niniejszej Zmiany obejmuje: 1. Wprowadzenie do Zakresu normy (Rozdz. 1.) uwagi dotyczącej aspektu bezpieczeństwa personelu, w związku ze stosowaniem wykładzin podłogowych, będących przedmiotem danej normy; 2. Zastąpienie w Podrozdziale 3.8 dotychczasowej definicji nową definicją, określającą "Rezystancję pionową"; 3. Przeredagowanie 1. akapitu w Podrozdziale 5.4 w kwestii dotyczącej wymaganych wymiarów i właściwości izolacyjnych płyt służących do podparcia próbek wykładziny podłogowej w pomiarach jej rezystancji elektrycznej między punktami na powierzchni oraz rezystancji względem ziemi; 4. Przeredagowanie 1. akapitu w Podrozdziale 5.5 w kwestii wymiarów i właściwości płyty izolacyjnej, stosowanej w pomiarach rezystancji pionowej i rezystancji między punktami na powierzchni próbki wykładziny podłogowej; 5. Zastąpienie 5. akapitu w Podrozdziale 6., dotyczącym przygotowania próbek wykładziny do badań laboratoryjnych. Nowy tekst danego akapitu podaje zasady postępowania z próbkami wykładziny wykonanymi w postaci płytek o niewielkich wymiarach, odbiegających od wymiarów wymaganych procedurą pomiaru; 6. Zastąpienie ostatniego akapitu w Podrozdziale 9.4 nowym tekstem, ustalającym wymaganą liczbę pomiarów rezystancji podłóg w stosunku do punktu uziemienia, w badaniach wykonywanych na gotowych podłogach; 7. Wprowadzenie nowego tytułu do Rysunku 1., przedstawiającego dwie odmiany elektrod pomiarowych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61340-4-1:2006/A1:2015-07 - wersja polska
Tytuł Elektryczność statyczna -- Część 4-1: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Rezystancja elektryczna wykładzin podłogowych i gotowych podłóg
Data publikacji 30-10-2017
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN 61340-4-1:2004/A1:2015 [IDT], IEC 61340-4-1:2003/AMD1:2015 [IDT]
ICS 17.220.99