PN-EN 61340-2-1:2015-12 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Elektryczność statyczna -- Część 2-1: Metody pomiaru -- Zdolność materiałów i wyrobów do rozpraszania ładunku elektrostatycznego

Zakres

Niniejsza część normy IEC 61340 opisuje metody badań do pomiaru szybkości rozpraszania ładunku elektrostatycznego przez materiały i wyroby izolacyjne oraz rozpraszające ładunek.

Zawiera ona opis ogólny metod badawczych i szczegółowe procedury badań do określonych zastosowań.

Dwie metody badania czasu zaniku ładunku, jedna przy zastosowaniu elektryzowania ulotem i druga przy zastosowaniu naładowanej płyty metalowej, są odmienne i mogą nie dawać równoważnych wyników. Pomimo to, każda z tych metod ma szereg zastosowań, dla których jest najwłaściwsza. Metoda elektryzowania przez ulot jest np. odpowiednia dla oceny zdolności materiałów tekstylnych, opakowaniowych itp. do rozpraszania ładunku z ich własnej powierzchni. Metoda naładowanej płyty metalowej jest odpowiednia dla oceny materiałów i przedmiotów umieszczonych na niej lub stykających się z nią. Metoda naładowanej płyty może nie być właściwą dla oceny zdolności materiałów do rozpraszania ładunku z ich własnych powierzchni.

Oprócz jej zastosowań ogólnych, niniejsza norma horyzontalna jest przeznaczona również do stosowania przez komitety techniczne w opracowaniach norm, zgodnie z zasadami podanymi w Przewodniku IEC 108.

Jednym z obowiązków komitetu technicznego jest wykorzystanie norm horyzontalnych w opracowywanych przez niego publikacjach, wszędzie gdzie daje się je zastosować. Postanowienia niniejszej normy horyzontalnej nie powinny być stosowane, jeżeli nie zostały one wyraźnie przywołane lub włączone do odpowiedniej publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61340-2-1:2015-12 - wersja polska
Tytuł Elektryczność statyczna -- Część 2-1: Metody pomiaru -- Zdolność materiałów i wyrobów do rozpraszania ładunku elektrostatycznego
Data publikacji 20-12-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN 61340-2-1:2015 [IDT], IEC 61340-2-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61340-2-1:2004 - wersja polska
ICS 29.020, 17.220.99