PN-EN 61340-5-3:2015-11 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Elektryczność statyczna -- Część 5-3: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Właściwości i wymagania dotyczące klasyfikacji opakowań przeznaczonych dla przyrządów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne

Zakres

Niniejsza część IEC 61340 określa właściwości ochronne przed elektrycznością statyczną opakowań, wymagane do ochrony przyrządów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESDS), na wszystkich etapach produkcji, poprawek/konserwacji, transportu i magazynowania. Podano metody badań odnoszące się do oceny opakowań i materiałów do pakowania tych wyrobów oraz do właściwości materiałów. Podane zostały wartości graniczne parametrów.

Norma nie uwzględnia ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI), impulsami elektromagnetycznymi (EMP) oraz ochrony materiałów lotnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61340-5-3:2015-11 - wersja polska
Tytuł Elektryczność statyczna -- Część 5-3: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Właściwości i wymagania dotyczące klasyfikacji opakowań przeznaczonych dla przyrządów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne
Data publikacji 28-11-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN 61340-5-3:2015 [IDT], IEC 61340-5-3:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61340-5-3:2012 - wersja polska
ICS 17.220.20, 55.020