PN-EN IEC 61340-4-3:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Elektryczność statyczna -- Część 4-3: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Obuwie

Zakres

W niniejszej części normy IEC 61340 opisano metodę badań służącą do określania rezystancji elektrycznej obuwia (buty, klapki lub trzewiki) używanego do zapobiegania naelektryzowaniu ciała człowieka. Norma jest odpowiednia do stosowania zarówno przez producenta, jak też przez użytkownika obuwia. Opisana metoda pomiaru rezystancji elektrycznej samego obuwia przeznaczona jest do kontroli odbiorczej nowego obuwia lub okresowej kontroli użytkowanego obuwia.

Pomimo że niniejsza norma nie zawiera wymagań dotyczących bezpieczeństwa osobistego, obuwie, którego właściwości zostały określone metodą opisaną w niniejszej normie, używane na wszystkich stanowiskach pracy, powinno spełniać odpowiednie lokalne ustawowe wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich osób.

Obuwie izolacyjne nie wchodzi w zakres niniejszej normy, mimo że podane techniki pomiaru rezystancji elektrycznej mogą mieć zastosowanie.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61340-4-3:2018-04 - wersja angielska
Tytuł Elektryczność statyczna -- Część 4-3: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Obuwie
Data publikacji 17-04-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN IEC 61340-4-3:2018 [IDT], IEC 61340-4-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61340-4-3:2003 - wersja polska
ICS 17.220.20, 61.060