PN-EN ISO 14011:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 19011:2003 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Wytyczne do auditowania środowiskowego -- Procedury auditu -- Auditowanie systemów zarządzania środowiskowego

Zakres

Podano procedury planowania i przeprowadzania auditów systemów zarządzania środowiskowego, mających na celu określenie zgodności z kryteriami auditu. Norma jest przeznaczona do stosowania we wszystkich organizacjach niezależnie od rodzaju i wielkości. Przedstawiono przykładowe cele auditu oraz role, zakresy odpowiedzialności i działania auditora wiodącego, auditora (łącznie z zasadami wyboru członków zespołu auditującego), klienta auditu i auditowanego. Podano postanowienia dotyczące zakresu auditu i wstępnego przeglądu dokumentacji, zawartości planu auditu, zadań zespołu auditującego oraz wytyczne dotyczące dokumentów roboczych ułatwiających przeprowadzenie auditu. Omówiono jak powinien przebiegać audit oraz co powinien zawierać raport z auditu i komu powinien być przekazywany

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14011:1998 - wersja polska
Tytuł Wytyczne do auditowania środowiskowego -- Procedury auditu -- Auditowanie systemów zarządzania środowiskowego
Data publikacji 07-09-1998
Data wycofania 17-10-2003
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14011:1996 [IDT]
ICS 03.120.20, 13.020.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 19011:2003 - wersja polska