PN-EN ISO 14010:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 19011:2003 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wytyczne do auditowania środowiskowego -- Ogólne zasady

Zakres

Ustalono definicje podstawowych terminów oraz ogólne zasady auditowania środowiskowego, które mają zastosowanie do wszystkich rodzajów auditów środowiskowych. Wyjaśniono na czym ma być oparty audit środowiskowy, podano ogólne wymagania dotyczące członków zespołu auditującego, zalecenia dotyczące procedur auditu, kryteriów, dowodów i wniosków z auditu oraz raportu z auditu

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14010:1998 - wersja polska
Tytuł Wytyczne do auditowania środowiskowego -- Ogólne zasady
Data publikacji 07-09-1998
Data wycofania 17-10-2003
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14010:1996 [IDT], ISO 14010:1996 [IDT]
ICS 13.020.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 19011:2003 - wersja polska