PN-EN 16228-7:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Wymienny sprzęt pomocniczy

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej, łącznie z Częścią 1, uwzględniono wszystkie istotne zagrożenia, sytuacje i zdarzenia niebezpieczne dotyczące wymiennego sprzętu pomocniczego gdy stosowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w warunkach nieprawidłowego użytkowania, które możliwe są do przewidzenia przez producenta związane z całym czasem życia maszyny (patrz Rozdział 4).

Wymagania niniejszej części są uzupełniające do wspólnych wymagań sformułowanych w EN 16228-1:2014.

Niniejszy dokument nie powtarza wymagań z EN 16228-1, ale dodaje lub zastępuje wymagania dotyczące zastosowania wymiennego sprzętu pomocniczego.

W niniejszym dokumencie określono szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące wymiennego sprzętu pomocniczego używanego w sprzęcie do wiercenia i fundamentowania, sprzętem rolniczym i/lub maszynach do robót ziemnych, gdy stosowany jest on zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użycia, które możliwe są do przewidzenia przez producenta.

Wymienny sprzęt pomocniczy obejmuje urządzenia do wbijania i wyrywania pali, młoty udarowe, wyrywacze, wibratory, wibratory pogrążalne, urządzenia do statycznego wciskania/wyrywania pali, obrotowe młoty udarowe, urządzenia wiertnicze obrotowe, masztowe urządzenia wiertnicze wyposażone w uchwyt i napęd montowane na wysięgniku koparki oraz sprzęt zamykający elementy wirujące/drgające.

Narzędzia tnące do ścian szczelinowych uwzględnia EN 16228-5.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16228-7:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Wymienny sprzęt pomocniczy
Data publikacji 23-07-2014
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 16228-7:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 791+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 996+A3:2009 - wersja angielska
ICS 93.020