PN-EN ISO 5167-1:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 1: Zasady i wymagania ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano terminy i symbole oraz ustanowiono ogólne zasady dotyczące metod pomiaru i obliczeń strumienia płynu przepływającego przez przewody za pomocą zwężek pomiarowych (kryzy, dysze, zwężki Venturiego, przepływomierze stożkowe i przepływomierze klinowe), wbudowanych w całkowicie wypełniony przewód o przekroju kołowym. W niniejszym dokumencie określono również ogólne wymagania dotyczące metod pomiaru, instalacji i wyznaczania niepewności pomiaru strumienia.
ISO 5167 (wszystkie części) ma zastosowanie tylko do przepływu, który pozostaje poddźwiękowy w całym odcinku pomiarowym i gdzie płyn można uznać za jednofazowy. Nie ma zastosowania do pomiaru przepływu pulsującego.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5167-1:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 1: Zasady i wymagania ogólne
Data publikacji 06-12-2022
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 5167-1:2022 [IDT], ISO 5167-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5167-1:2005 - wersja polska
ICS 17.120.10