PN-EN ISO 5167-2:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 2: Kryzy

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano kształt geometryczny i sposób użycia (warunki instalacji i stosowania) kryz, gdy są one wbudowane w całkowicie wypełniony rurociąg w celu obliczenia strumienia płynu przepływającego w przewodzie.
W niniejszym dokumencie zawarto również podstawowe informacje dotyczące obliczania strumienia i ma ona zastosowanie w połączeniu z wymaganiami podanymi w ISO 5167-1.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń podstawowych posiadających kryzę stosowaną z odbiorem ciśnienia różnicowego kołnierzowym lub przytarczowym lub D i D/2. Inne odbiory ciśnienia, takie jak „vena contracta” i spusty rur, nie są objęte niniejszą normą. Niniejsza norma ma zastosowanie tylko do przepływu, który pozostaje poddźwiękowy na całym odcinku pomiarowym i gdzie płyn można uznać za jednofazowy. Nie ma zastosowania do pomiaru przepływu, w którym występują pulsacje. Nie obejmuje stosowania kryz w rurociągach o rozmiarach mniejszych niż 50 mm lub większych niż 1 000 mm, ani w przypadku rurociągów o liczbach Reynoldsa poniżej 5 000.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5167-2:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 2: Kryzy
Data publikacji 07-12-2022
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 5167-2:2022 [IDT], ISO 5167-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5167-2:2005 - wersja polska
ICS 17.120.10