PN-EN ISO 5167-4:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 4: Klasyczna zwężka Venturiego

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano kształt geometryczny i sposób użycia (warunki instalacji i stosowania) zwężek Venturiego, wbudowanych w całkowicie wypełniony przewód w celu określenia strumienia płynu przepływającego przez przewód.
W niniejszym dokumencie podano również podstawowe informacje do obliczania strumienia i ma ona zastosowanie w połączeniu z wymaganiami podanymi w ISO 5167-1.
Niniejszy dokument ma zastosowanie tylko do zwężek Venturiego, w których przepływ pozostaje poddźwiękowy w całym odcinku pomiarowym i gdzie płyn można uznać za jednofazowy. Ponadto zwężki Venturiego mogą być tylko używane jako nieskalibrowane zgodnie z tą normą w określonych granicach średnicy rury, chropowatości, stosunku średnicy i liczby Reynoldsa, lub alternatywnie mogą być używane w całym skalibrowanym zakresie. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do pomiaru przepływu pulsującego. Nie obejmuje stosowania nieskalibrowanych zwężek Venturiego w rurach o wymiarach mniejszych niż 50 mm lub większych niż 1200 mm, lub w przypadku, gdy liczby Reynoldsa dla rur są mniejsze niż 2 × 10^5.
Niniejszy dokument dotyczy trzech typów klasycznych zwężek Venturiego:
a) „jak odlew”;
b) obrobionych;
c) prefabrykowanych (znanych również jako „grubo spawane blachy stalowe”).
Zwężka Venturiego składa się ze zbieżnego wlotu połączonego z cylindrycznym przewężeniem, które z kolei jest połączone ze stożkową rozszerzającą się sekcją zwaną sekcją rozbieżną (lub alternatywnie dyfuzorem). Dysze Venturiego (i inne dysze) są omówione w ISO 5167-3.
UWAGA W Stanach Zjednoczonych klasyczna zwężka Venturiego jest czasami nazywana zwężką Herschela Venturiego.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5167-4:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 4: Klasyczna zwężka Venturiego
Data publikacji 07-12-2022
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 5167-4:2022 [IDT], ISO 5167-4:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5167-4:2005 - wersja polska
ICS 17.120.10