PN-EN ISO 5167-3:2021-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5167-3:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 3: Dysze i dysze Venturiego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymiary geometryczne oraz metody stosowania (instalowanie i warunki pracy) dysz i dysz Venturiego wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi w celu wyznaczenia wartości strumienia płynu w rurociągu. Niniejszy dokument dostarcza także podstawowych informacji niezbędnych do obliczenia wartości strumienia płynu i należy ją stosować w połączeniu z wymaganiami podanymi w ISO 5167-1. Niniejszy dokument ma zastosowanie do dysz i dysz Venturiego, w których na odcinku pomiarowym utrzymywany jest przepływ o prędkościach poddźwiękowych oraz gdy płyn można uznać za jednofazowy. Ponadto każda z dysz musi być wbudowana w rurociąg o określonej średnicy i liczbie Reynoldsa. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do pomiarów przepływu pulsującego ani do dysz i dysz Venturiego wbudowanych w rurociągi o średnicach mniejszych niż 50 mm lub większych niż 630 mm lub liczbie Reynoldsa mniejszej niż 10 000. Niniejsza dokument dotyczy: a) trzech rodzajów znormalizowanych dysz: 1) dyszy ISA(5) 1932; 2) dyszy o dużym promieniu(6); 3) dyszy kwadrantowej; b) dyszy Venturiego. Podane trzy rodzaje znormalizowanych dysz znacznie różnią się od siebie i są opisane osobno w niniejszym dokumencie. Dysza Venturiego ma taką samą stronę dopływową jak dysza ISA 1932, ale posiada część rozbieżną i z tego powodu ma inne miejsce zabudowania odpływowych otworów impulsowych, jest więc opisana oddzielnie. To rozwiązanie zapewnia mniejszą stratę ciśnienia niż w podobnych dyszach. Dla wszystkich opisanych dysz i dysz Venturiego przeprowadzono bezpośrednie próby wzorcowania, wystarczające co do ilości, zasięgu i jakości, aby wyniki stanowiły podstawę do stworzenia spójnego systemu umożliwiającego oszacowanie współczynników w przewidywanych granicach niepewności.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5167-3:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 3: Dysze i dysze Venturiego
Data publikacji 09-03-2021
Data wycofania 11-05-2023
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 5167-3:2020 [IDT], ISO 5167-3:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5167-3:2005 - wersja polska
ICS 17.120.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5167-3:2023-05 - wersja angielska