PN-EN 60601-2-37:2008/A11:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-37: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych i monitorujących

Zakres

Zmieniono treść Załącznika ZZ przez dodanie na końcu pierwszego zdania "z wyjatkiem następujących: - Zasadnicze wymagania 6a - Zasadnicze wymagania 7.4 - Zasadnicze wymagania 7.5 akapit 2 & 3 - Zasadnicze wymagania 13.6 (q) "

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-37:2008/A11:2011 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-37: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych i monitorujących
Data publikacji 16-12-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-37:2008/A11:2011 [IDT]
ICS 11.040.55, 17.140.50