PN-EN 62271-103:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-103:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62271 ma zastosowanie do trójfazowych rozłączników i rozłączników izolacyjnych prądu przemiennego, przeznaczonych do instalacji wnętrzowych i napowietrznych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV i częstotliwościach od 16 2/3 Hz do 60 Hz włącznie. Dotyczy ona również rozłączników jednobiegunowych stosowanych w sieciach trójfazowych oraz napędów rozłączników i ich wyposażenia pomocniczego. Do rozłączników izolacyjnych ma zastosowanie również norma IEC 62271-102. Rozłączniki wyposażone w napędy ręczne zależne na zamykanie nie są objęte niniejszą normą. Zasady ogólne i zasoby normy mogą mieć zastosowanie do jednobiegunowych rozłączników przeznaczonych do sieci jednofazowych. Wymagania w zakresie prób izolacji oraz prób załączania i wyłączania powinny być zgodne z wymaganiami uwzględniającymi ich zastosowanie. Niniejsza norma określa wymagania dla rozłączników stosowanych w sieciach rozdzielczych, w tym: rozłączników ogólnego przeznaczenia oraz rozłączników ograniczonego i specjalnego przeznaczenia. W normie przyjęto, że czynności otwierania i zamykania są wykonywane zgodnie z instrukcją wytwórcy. Załączanie może odbywać się niezwłocznie po wyłączaniu, natomiast wyłączanie nie powinno być wykonywane natychmiast po załączaniu ze względu na prąd wyłączany, którego wartość może przekroczyć znamionowy prąd wyłączalny rozłącznika. Uwaga 1: Z wyjątkiem gdzie objaśniono inaczej, termin "rozłącznik" jest stosowany w odniesieniu do wszelkiego rodzaju rozłączników i rozłączników izolacyjnych, w myśl niniejszego rozdziału. Uwaga 2: Niniejsza norma nie dotyczy uziemników. Do uziemników stanowiących integralną część rozłączników stosuje się IEC 62271-102. Uwaga 3: Niniejsza norma nie ma zastosowania do łączników stanowiących wyposażenie zestawów wysokonapięciowych bezpieczników, działających poprzez otwieranie i zamykanie zestawów

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 10-11-2026 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 62271-103:2011 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie
Data publikacji 23-11-2011
Data wycofania 17-04-2024
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-103:2011 [IDT], IEC 62271-103:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60265-1:2001 - wersja polska
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-103:2024-04 - wersja angielska