PN-V-90010:2005 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Uzbrojenie i sprzęt marynarki wojennej -- Pomiary skuteczności ekranowania i filtrowania kabli, złączy i korpusów uzbrojenia przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Zakres

Opisano metody pomiaru skuteczności ekranowania kabli, złącz i korpusów uzbrojenia, którego celem jest zapobieganie przed skutkami oddziaływania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 30 MHz oraz od 1000 MHz do 10 GHz. Podano metody badań skuteczności filtrowania przez filtry dla znanego i nieznanego obciążenia w zakresie częstotliwości radiowych (RF)

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-90010:2005 - wersja polska
Tytuł Uzbrojenie i sprzęt marynarki wojennej -- Pomiary skuteczności ekranowania i filtrowania kabli, złączy i korpusów uzbrojenia przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Data publikacji 06-04-2005
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza MIL-STD-1377:1971 [IDT]
ICS 47.020.60, 95.020