PN-EN 62271-105:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie

Zakres

Nie ma zastosowania podrozdział 1.1 normy IEC 62271-1:2007, który został zmieniony następująco: Niniejsza część normy IEC 62271 dotyczy trójbiegunowych rozłączników przeznaczonych do stosowania w sieciach rozdzielczych energetyki zawodowej i przemysłowej, stanowiących funkcjonalne zestawy rozłączników lub rozłączników izolacyjnych z bezpiecznikami ograniczającymi prąd, zaprojektowanych tak, aby posiadały zdolność do: - wyłączania przy znamionowym napięciu powrotnym, wszystkich prądów w zakresie do znamionowego prądu wyłączalnego zwarciowego włącznie, - załączania przy znamionowym napięciu obwodów, których dotyczy znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy. Norma nie dotyczy wyłączników z bezpiecznikami, styczników z bezpiecznikami oraz zestawów przeznaczonych do obwodów zawierających silniki lub pojedyncze baterie kondensatorów. Termin "zestaw" jest używany w niniejszej normie w odniesieniu do zestawu, w którym komponenty tworzą funkcjonalny zespół. Każde takie zestawienie składające się z określonych typów rozłącznika i bezpiecznika definiuje jeden typ zestawu. W praktyce różne typy bezpieczników mogą być łączone z jednym typem rozłącznika tworząc rozmaite zestawy o różnych danych charakterystycznych, zwłaszcza w odniesieniu do prądów znamionowych. Ponadto, w celach konserwacyjnych, użytkownik powinien znać typy bezpieczników, które mogą być połączone z danym rozłącznikiem bez naruszania zgodności z normą i odpowiadające danym charakterystycznym tak wykonanego zestawu. Zestaw rozłącznika z bezpiecznikiem jest zatem definiowany przez swój oznaczony typ, a lista wybranych bezpieczników jest określana przez producenta, jako tak zwana "lista zalecana bezpieczników". Zgodność z normą danego zestawu oznacza, że każdy zestaw wykorzystujący jeden z wybranych bezpieczników ma zapewnioną zgodność z tą normą. Zastosowanie bezpieczników ma na celu rozszerzenie zakresu znamionowych danych zwarciowych zestawu poza dane przypisane samemu rozłącznikowi.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62271-105:2013-06/Ap1:2014-02E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 62271-105:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie
Data publikacji 25-06-2013
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-105:2012 [IDT], IEC 62271-105:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-105:2005 - wersja polska
ICS 29.130.10
Elementy dodatkowe PN-EN 62271-105:2013-06/Ap1:2014-02E