PN-EN 62271-206:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-213:2022-03 - wersja angielska, PN-EN IEC 62271-215:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 206: Układy wskazujące obecność napięcia na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62271 ma zastosowanie do układów wskazujących obecność napięcia (VPIS), zainstalowanych w rozdzielnicach prądu przemiennego spełniających wymagania IEC 62271-200 lub IEC 62271-201. Układy wskazujące obecność napięcia są urządzeniami stosowanymi do przekazywania personelowi obsługującemu informacji o stanie napięciowym obwodu głównego rozdzielnicy, w której są zainstalowane. Wskazanie samodzielnego układu VPIS nie jest wystarczające do stwierdzenia braku napięcia obwodu głównego. W przypadkach gdy wymaganie to jest obowiązkowe, powinny być stosowane odpowiednie wskaźniki napięcia spełniające wymagania IEC 61243-1, IEC 61243-2 oraz IEC 61243-5. Norma dotyczy również uzgadniaczy faz specjalnie zaprojektowanych do stosowania z VPIS

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 03-08-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 62271-206:2011 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 206: Układy wskazujące obecność napięcia na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie
Data publikacji 28-06-2011
Data wycofania 16-03-2022
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-206:2011 [IDT], IEC 62271-206:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61958:2002 - wersja polska
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-213:2022-03 - wersja angielska, PN-EN IEC 62271-215:2022-03 - wersja angielska