PN-EN IEC 62271-215:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 215: Komparatory fazowe używane z VDIS

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62271 ma zastosowanie do komparatorów fazowych przeznaczonych do podłączania w punktach pomiarowych systemów wykrywania i wskazywania napięcia (VDIS) zgodnych z IEC 62271-213, dających wskazania porównania faz.
Głównym ich zastosowaniem jest dostarczać jednoznaczne potwierdzenie właściwej relacji fazowej pomiędzy dwiema załączanymi sieciami wysokiego napięcia, które charakteryzują się takim samym napięciem znamionowym i częstotliwością przed ich połączeniem.
Norma lub jej części mogą mieć również zastosowanie w zakresie funkcji porównania faz w odniesieniu do innych urządzeń przyłączonych do VDIS, po uzgodnieniu pomiędzy wytwórcą i użytkownikiem.
Norma nie dotyczy komparatorów faz stosowanych bezpośrednio w torach prądowych będących pod napięciem lub w pewnej odległości, które są objęte przez IEC 61481 i IEC 61481-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejsza norma wraz z Częścią 213 zastępują całkowicie PN-EN 62271-206:2011E i PN-EN 61243-5:2004P.
Numer PN-EN IEC 62271-215:2022-03 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 215: Komparatory fazowe używane z VDIS
Data publikacji 18-03-2022
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62271-215:2021 [IDT], IEC 62271-215:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-206:2011 - wersja angielska, PN-EN 61243-5:2004 - wersja polska
ICS 29.130.10, 13.260, 29.240.20