PN-EN IEC 62271-213:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 213: System wykrywania i wskazywania napięcia

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62271 ma zastosowanie do systemów wykrywania i wskazywania napięcia (VDIS) instalowanych w napowietrznych i wnętrzowych urządzeniach wysokiego napięcia.
VDIS, według definicji niniejszej normy, obejmuje system sprzęgający (pojemnościowy, rezystancyjny lub inny) przyłączony do części będących pod napięciem (obwód główny).
VDIS ma zastosowanie do sieci o napięciach znamionowych powyżej 1 kV i częstotliwościach pracy od 16,7 Hz do 60 Hz włącznie. VDIS jest stosowany do wykrywania i wskazywania obecności lub braku napięcia roboczego. Nie jest przeznaczony do wykrywania napięcia w zakresie poniżej 10 % napięcia znamionowego do całkowitego braku napięcia (U = 0 V).
VDIS są instalowane na urządzeniach takich jak aparatura rozdzielcza i sterująca zgodna z normami serii IEC 62271 lub transformatorach zgodnie z przypisanymi im normami.
Wyroby zaprojektowane i wykonane według niniejszej normy zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi pod warunkiem, że są one używane przez wykwalifikowany personel, przeszkolony zgodnie z zasadami BHP i instrukcją obsługi.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejsza norma wraz z Częścią 215 zastępują całkowicie PN-EN 62271-206:2011E i PN-EN 61243-5:2004P.
Numer PN-EN IEC 62271-213:2022-03 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 213: System wykrywania i wskazywania napięcia
Data publikacji 16-03-2022
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62271-213:2021 [IDT], IEC 62271-213:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-206:2011 - wersja angielska, PN-EN 61243-5:2004 - wersja polska
ICS 29.130.10, 13.260, 29.240.20