PN-EN IEC 62271-214:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 214: Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny aparatury rozdzielczej i sterowniczej w osłonach metalowych instalowanej na słupach na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie

Zakres

Niniejsza część IEC 62271 określa wymagania dotyczące klasyfikacji odporności na łuk wewnętrzny słupowych instalacji aparatury rozdzielczej prądu przemiennego, na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie i częstotliwościach do 60 Hz włącznie. Niniejszy dokument ma zastosowanie do trójfazowych, dwufazowych i jednofazowych instalacji. Osłony mogą zawierać stałe i wymienne komponenty i mogą być napełnione płynem (cieczą lub gazem) zapewniającym izolację.
Niniejszy dokument nie wyklucza innego rodzaju wyposażenia, które może zawierać osłona. W takim przypadku, jakikolwiek wpływ tego wyposażenia na aparaturę rozdzielczą i sterowniczą powinien być uwzględniony.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62271-214:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 214: Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny aparatury rozdzielczej i sterowniczej w osłonach metalowych instalowanej na słupach na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie
Data publikacji 29-01-2020
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62271-214:2019 [IDT], IEC 62271-214:2019 [IDT]
ICS 29.130.10