PN-EN IEC 62127-1:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Ultradźwięki -- Hydrofony -- Część 1: Pomiar i opis pól ultradźwiękowych stosowanych w medycynie

Zakres

W niniejszej części IEC 62127 określono metody zastosowania wzorcowanych hydrofonów do pomiarów pól akustycznych wytwarzanych w cieczach przez ultradźwiękową aparaturę medyczną, łącznie z wymaganiami dotyczącymi kryteriów szerokości pasma i zakresu częstotliwości wzorcowania w zależności od zawartości widmowej pól, które mają być określone.
Niniejszy dokument:

– definiuje grupy parametrów akustycznych, które można wyznaczać fizycznie na podstawie przebiegu sygnału dźwiękowego;

– definiuje drugą grupę parametrów, które można przy pewnych założeniach wyprowadzić z tych pomiarów i nazwać pochodnymi parametrami natężenia;

– definiuje procedurę pomiarową, którą można zastosować do określania parametrów związanych z ciśnieniem akustycznym;

– definiuje warunki, w których parametry akustyczne mogą być mierzone przy użyciu wzorcowanych hydroforów;

– definiuje procedury korygowania ograniczeń spowodowanych użyciem hydrofonów o skończonej szerokości pasma i skończonej wielkości elementu aktywnego oraz szacowania odpowiadających im niepewności.

UWAGA 1 W całym niniejszym dokumencie stosuje się jednostki SI. W określaniu niektórych parametrów, takich jak obszary wiązki i natężenia, wygodne może być użycie wielokrotności lub podwielokrotności dziesiętnych. Na przykład obszar wiązki można określać w cm2 , a natężenie w W/cm2 lub mW/cm2.

UWAGA 2 Określony hydrofon może być typu piezoelektrycznego lub optycznego.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62127-1:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Ultradźwięki -- Hydrofony -- Część 1: Pomiar i opis pól ultradźwiękowych stosowanych w medycynie
Data publikacji 14-12-2022
Liczba stron 112
Grupa cenowa XA
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN IEC 62127-1:2022 [IDT], IEC 62127-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62127-1:2008 - wersja angielska, PN-EN 62127-1:2008/Ap1:2013-11 - wersja angielska, PN-EN 62127-1:2008/A1:2013-11 - wersja angielska
ICS 17.140.50