PN-EN ISO 6869:2002 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Pasze -- Oznaczanie zawartości wapnia, miedzi, żelaza, magnezu, manganu, potasu, sodu i cynku -- Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę absorpcyjnej spektrometrii atomowej oznaczanie zawartości wapnia, miedzi, żelaza, magnezu, manganu, potasu, sodu i cynku we wszystkich paszach. Opisano zasadę metody, odczynniki, materiały, aparaturę, pobieranie i przygotowanie próbek, sposób postępowania, sposób obliczania wyników, precyzję (powtarzalność i odtwarzalność metody)

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6869:2002 - wersja polska
Tytuł Pasze -- Oznaczanie zawartości wapnia, miedzi, żelaza, magnezu, manganu, potasu, sodu i cynku -- Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 18-12-2002
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 40, Pasz
Wprowadza EN ISO 6869:2000 [IDT], ISO 6869:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6869:2002 - wersja angielska
ICS 65.120