PN-EN 15505:2009 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie pierwiastków śladowych -- Oznaczanie zawartości sodu i magnezu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) po mineralizacji mikrofalowej

Zakres

Określono metody oznaczania zawartości sodu, magnezu i wapnia w artykułach żywnościowych z wykorzystaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej po mineralizacji mikrofalowej, która jest odpowiednia do oznaczania zawartości sodu na poziomie nie mniejszym niż 1500 mg/kg, magnezu nie mniejszym niż 250 mg/kg i wapnia nie mniejszym niż 2000 mg/kg

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15505:2009 - wersja polska
Tytuł Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie pierwiastków śladowych -- Oznaczanie zawartości sodu i magnezu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) po mineralizacji mikrofalowej
Data publikacji 13-08-2009
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN 15505:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15505:2008 - wersja angielska
ICS 67.050