PN-EN 61094-8:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Elektroakustyka -- Mikrofony pomiarowe -- Część 8: Wyznaczanie skuteczności roboczych mikrofonów wzorcowych w polu swobodnym metodami porównawczymi

Zakres

Niniejsza część IEC 61094 dotyczy roboczych mikrofonów wzorcowych spełniających wymagania IEC 61094-4. Opisuje metody wyznaczania ich skuteczności w polu swobodnym przez porównanie z laboratoryjnym mikrofonem wzorcowym lub - tam, gdzie jest to właściwe - z roboczym mikrofonem wzorcowym, przy czym mikrofon odniesienia jest wywzorcowany zgodnie z jednym spośród następujących dokumentów: IEC 61094-3; IEC 61094-2 lub IEC 61094-5, pod warunkiem uwzględnienia czynników podanych w IEC/TS 61094-7; IEC 61094-6 oraz niniejsza część IEC 61094. Norma obejmuje zarówno metody wykorzystujące pomiary w warunkach akustycznych zapewniających dobre przybliżenie warunków idealnego pola swobodnego (na przykład w komorze bezechowej wysokiej jakości), jak i metody wykorzystujące przetwarzanie uzyskanych wyników w celu zminimalizowania wpływu niedoskonałych warunków akustycznych i symulowania warunków pola swobodnego. Można również stosować metody porównawcze oparte na zasadach opisanych w IEC 61094-3, ale poza zakresem tej części normy. Niniejszą część IEC 61094 stosuje się również do do układów mikrofonu z przedwzmacniaczem, gdy określana skuteczność jest odnoszona do nieobciążonego wyjścia przedwzmacniacza. Inne urządzenia, na przykład mierniki poziomu dźwięku, mogą również być wzorcowane przy stosowaniu zasad podanych w niniejszej części IEC 61094

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61094-8:2013-06/AC:2014-10E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61094-8:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Elektroakustyka -- Mikrofony pomiarowe -- Część 8: Wyznaczanie skuteczności roboczych mikrofonów wzorcowych w polu swobodnym metodami porównawczymi
Data publikacji 30-06-2013
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 61094-8:2012 [IDT], IEC 61094-8:2012 [IDT]
ICS 17.140.50
Elementy dodatkowe PN-EN 61094-8:2013-06/AC:2014-10E