PN-EN 62127-1:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62127-1:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Ultradźwięki -- Hydrofony -- Część 1: Pomiary i określenie stosowanych w medycynie pól ultradźwiękowych do 40 MHz

Zakres

Określono metody zastosowania wzorcowanych hydrofonów do pomiarów w cieczach pól akustycznych wytwarzanych przez ultradźwiękową aparaturę medyczną stosowaną w zakresie częstotliwości do 40 MHz

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62127-1:2008/Ap1:2013-11E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Aktualna w ocenie zgodności 29-04-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 62127-1:2008 - wersja angielska
Tytuł Ultradźwięki -- Hydrofony -- Część 1: Pomiary i określenie stosowanych w medycynie pól ultradźwiękowych do 40 MHz
Data publikacji 18-03-2008
Data wycofania 14-12-2022
Liczba stron 83
Grupa cenowa X
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 62127-1:2007 [IDT], IEC 62127-1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61101:2002 - wersja angielska, PN-EN 61102:2002 - wersja angielska, PN-EN 61220:2002 - wersja angielska, PN-EN 62092:2002 - wersja angielska
ICS 17.140.50
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62127-1:2022-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 62127-1:2008/Ap1:2013-11E, PN-EN 62127-1:2008/A1:2013-11E